Ms. Mai Ms. Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
 
  Dịch vụ - Báo giá
  Đăng ký
Tuyển dụng
 
Thống báo tuyển dụng nhân viên tư vấn
2871 ngày trước
Công ty CPTM Quốc tế Perfect Việt là công ty chuyên đào tạo và cung cấp người giúp việc trong và ngoài nước. Do mở rộng quy mô đào tạo và trên xu thế ngày càng phát triển, công ty có nhu cầu tuyển một số Nhân viên tư vấn
Tuyển dụng nhân viên thị trường
2871 ngày trước
Công ty CPTM Quốc tế Perfect Việt là công ty chuyên đào tạo và cung cấp người giúp việc trong và ngoài nước. Do mở rộng quy mô đào tạo và trên xu thế ngày càng phát triển, công ty có nhu cầu tuyển một số Nhân viên thị trường
Thông báo tuyển trợ lý kinh doanh
2871 ngày trước

Công ty CPTM Quốc tế Perfect Việt là công ty chuyên đào tạo và cung cấp người giúp việc trong và ngoài nước. Do mở rộng quy mô đào tạo và trên xu thế ngày càng phát triển, công ty có nhu cầu tuyển một số Nhân viên đưa đón, công việc cụ thể: Đưa đón người lao động trong phạm vi Hà Nội.

Tuyển Giáo viên
2871 ngày trước
Công ty CPTM Quốc tế Perfect Việt là công ty chuyên đào tạo và cung cấp người giúp việc trong và ngoài nước. Do mở rộng quy mô đào tạo và trên xu thế ngày càng phát triển, công ty có nhu cầu tuyển một số giáo viên giảng dạy các kỹ năng cho người giúp việc (NGV)
Tuyến dụng các vị trí
2912 ngày trước
Trang :