Ms. Mai Ms. Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
 
  Dịch vụ - Báo giá
  Đăng ký
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐANG ĐƯỢC ĐÀO TẠO
 
- Họ tên: Trần Thị Huệ
- Năm sinh: 1971
- Quê quán : Yên Dũng - Bắc Giang
- Trình độ học vấn: 5/10
- Chồng: Làm ruộng
- Có 1 con trai đã lập gia đình và 02 con gái

- Họ tên: Vũ Thị Tần
- Năm sinh: 1990
- Quê quán :  Thái Bình
- Trình độ học vấn: Cao Đẳng kế toán
- Độc thân
 
- Họ tên: Lại Thị Hoa
- Năm sinh: 1972
- Quê quán : Thái Nguyên
- Trình độ học vấn: 6/12
- Chồng: làm ruộng
- Có 02 con.

- Họ tên: Nông Thị Sơn
- Năm sinh: 1963
- Quê quán :  Tràng Xá – Võ Nhai – Thái Nguyên
- Trình độ học vấn: 12/12
- Chồng: mất
- Có 04 con đã lập gia đình.
 
- Họ tên: Đỗ Thị Đào
- Năm sinh: 1964
- Quê quán :  Thái Nguyên
- Trình độ học vấn: 5/12
- Chồng: LR
- Có 1 con trai.
 
- Họ tên: Xa Thị Thu Hường
- Năm sinh: 04/09/1982
- Quê quán :  Hiền Lương – Đà Bắc – Hòa Bình
- Trình độ học vấn: 9/12
- Độc thân.
 
- Họ tên: Nguyễn Thị Phú (Ngọc)
- Năm sinh: 1964
- Quê quán : Phú Thọ
- Trình độ học vấn: 7/12
- Chồng: làm ruộng
- Có 02 con gái đã lập gia đình.
 
- Họ tên: Phạm Hồng Thương
- Năm sinh: 1989
- Quê quán :  Đăk lăk
- Trình độ học vấn: Cao Đẳng sư phạm Hải Dương
- Độc thân
 
- Họ tên: Lương Thị Từng
- Năm sinh: 1962
- Quê quán :  Thái Nguyên
- Trình độ học vấn: 5/10
- Chồng: LR
- Có 2 con trai.
 
- Họ tên: Nguyễn Thị Nhung
- Năm sinh: 1978
- Quê quán :  Bắc Giang
- Trình độ học vấn: 9/12
- Chồng: LR
- Có 02 con.
 
- Họ tên: Đinh Thị Thụ
- Năm sinh: 1959
- Quê quán : Phú Thọ
- Trình độ học vấn: 5/10
- Chồng: mất
- Có 02 con.
 
 
- Họ tên: Nghiêm Thị Hương
- Năm sinh: 1981
- Quê quán :  Bắc Giang
- Trình độ học vấn: 09/12
- Chồng: Đã ly dị
- Có 01 con.
 
- Họ tên: Nông Thị Nhâm
- Năm sinh: 1972
- Quê quán :  Thái Nguyên
- Trình độ học vấn: 7/10
- Độc Thân
 
- Họ tên: Trần Thị Thúy
- Năm sinh: 1970
- Quê quán : Bắc Giang
- Trình độ học vấn: 2/12
- Chồng: LR
- Có 03 con.
 
- Họ tên: Nguyễn Thị Hòa
- Năm sinh: 1984
- Quê quán :  Bình Nghĩa – Bình Lục – Hà Nam
- Trình độ học vấn: 6/12
- Chồng: thợ xây
- Có 1 con trai t ở cùng bà ngoại, 01 con gái 4t ở cùng bà nội.
 
- Họ tên: Nguyễn Thị Hoa
- Năm sinh: 1972
- Quê quán :  Tràng Xá – Võ Nhai – Thái Nguyên
- Trình độ học vấn: 9/12
- Chồng: LR
- Có 1 con trai 16t.
 
- Họ tên : Quách Thị Huế
- Năm sinh: 1984
- Địa Chỉ: Hòa Bình
- Cao 1m 52 nặng 50 kg.
- Chồng lái xe.

- Họ tên : Hoàng Thị Hòa
- Năm sinh: 1962
- Địa Chỉ: Thái Nguyên
- Cao 1m52, nặng: 45kg.
- Chồng: làm ruộng
- 02 con trai.
 
- Họ tên: Lý Thị Liên
- Năm sinh: 1982
- Quê quán : Thái Nguyên
- Trình độ học vấn: 1/12
- Chồng mất
- 01 con.